Styrning, ledning

Styrning och ledning skapar förutsättningar för att leverera god service till medborgarna och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Kommuner och regioner behöver förnya, förbättra och utveckla sina verksamheter för att forma morgondagens välfärd.

Innehåll

Evenemang

Publikationer