Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrningen är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Programområden och samverkansgrupperNPO och NSG

Uppdrag, insatsområden och kontaktuppgifter till respektive programområde och samverkansgrupp.

Rutiner och rekommendationer för vård i samband med covid-19, bland annat för rehabilitering och obduktion.

NKK:s webbplatsNationellt kliniskt kunskapsstöd

Gemensamma rekommendationer för regionerna vad gäller utredning, behandling och klinisk uppföljning.

VårdförloppPersoncentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Om införande, framtagande och uppföljning av vårdförlopp, samt frågor och svar.

Senaste nytt

Fler nyheter

 • 2020-09-15

  Tre nya vårdförlopp på remiss

  Den 16 september går tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisser...
 • 2020-09-04

  NPO infektionssjukdomar på TV4-nyheterna

  Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, medverkade i nyhetsinslag om sepsis den 2 september 2020.
 • 2020-09-04

  Filmer om godkända vårdförlopp

  Nu finns filmer och presentationer publicerade som beskriver de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som godkändes i våras. Filmerna är intervjuer med ordförande och patientrepresentant i den nationella arbetsgruppen för respektive vårdförlopp: höftledsartos, reumatoid artrit samt stroke och TIA.
 • 2020-09-04

  Nationell utvärdering av gendiagnostik för bröstcancer

  Det som ska utvärderas är plattformar som används för att förutsäga risk för metastaser hos bröstcancerpatienter, inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika.