Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Problemlösning

I problemlösningsfasen identifieras vad som är tänkbara orsaker till att målet inte uppnås, eller att problemet finns.

Vilka är orsakerna till att målet inte uppnås? Metoden fiskbensdiagram hjälper förbättringsteamet att identifiera grundorsaker, skapa en överblicksbild, sortera och kategorisera olika orsaker och tydliggöra om det behöver samlas in mer data. Fiskbensdiagrammet skapar en gemensam bild av vad som kan tänkas bidra till att problemet. Diagrammet består av en “ryggrad” som i ena änden har ett “huvud” där problemet eller frågeställningen skrivs in. Från ryggraden utgår ett antal ben där tänkbara huvudorsaker kan skrivas in. Dessa huvudorsaker kan delas in i “delben” och brytas ner ytterligare. Ofta brukar huvudorsakerna delas in i kategorierna: Människor, Maskiner, Metoder, Material, Miljö, Management, Mätning. Egentligen kan förbättringsteamet själva identifiera de huvudorsaker de finner driver mot att problemet finns.

När förbättringsteamet färdigställt fiskbensdiagrammet, om faktaunderlaget är tillräckligt, ser de vilka faktorer som de kan påverka. Genom metoden “5 varför” kan en mer djupgående orsaksanalys genomföras. Följaktligen ställer sig förbättringsteamet frågan om varför något hänt när de nått roten till problemet.

Exempel: patienten kom för sent till röntgen. Varför? Transportören kunde inte köra patienten på utsatt tid. Varför? De var tvungna att hitta en fungerande rullstol. Varför? Den ordinarie rullstolen var utsliten. Varför? Rullstolen hade inte kontrollerats på länge. Varför? Personalen visste inte att rullstolen behövde kontrolleras.

Under såväl nuläges- och gapanalysen som i problemlösningsfasen kommer förbättringsteamet att identifiera förbättringsidéer. Är förbättringarna enkla att införa direkt ska förbättringsteamet såklart göra det. Övriga förbättringsidéer dokumenteras inför nästa steg.

Fokus

  • Kartlägg enligt välkända metoder möjliga orsaker till problemet.
  • Sammanställ möjliga förbättringsidéer till nästa steg.

Frågor att ställa sig

  • Vilka förbättringsidéer får vi av vår orsaksanalys?
  • Vilka fler förbättringsområden kom fram i nulägesanalysen?

Länkar