Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 mars 2021

Kontakt

Nuläge och GAP

När förbättringsteamet har en gemensam bild om varför förbättring behöver ske, och har ett tydligt definierat mål, behöver det samla information för att skapa mer kunskap.

Nulägesanalysen beskriver situationen så som den ser ut just nu. Vanliga analysmetoder är att beskriva dagens arbetssätt genom processkartläggning. Processkartläggningen resulterar ofta i en gemensam förståelse av dagens arbetsprocesser och identifierar vidare de data som behöver samlas in. Redan i denna fas hittar förbättringsteamet tänkbara förbättringsområden. Data som behöver samlas in kan till exempel komma från mätningar från verksamheten eller från verksamhetssystemen och kvalitetsregister. Välkända analysmetoder används för att beskriva nuläget. Nulägesanalysen ger underlag att fastställa omfattningen, gapet.

Fokus

  • Samla information om dagens arbetssätt
  • Samla data som beskriver problemets omfattning
  • Analysera data med välkända metoder
  • Fastställa gap

Frågor att ställa sig

  • Vilka är det viktigaste slutsatserna vi drar av nuläget?
  • Var ser vi de största gapen?
  • Vilka är de viktigaste förbättringsområdena?

Länkar