Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 maj 2021

Kontakt

Idéer för förbättring

Alla förbättringsidéer kan ofta inte genomföras direkt. Att arbeta systematiskt med förändringar som ska leda till förbättringar kräver en systematik även i urvalet av förbättringsidéer som borde testas.

Förbättringsmodellen

Ett viktigt redskap är Förbättringsmodellen, som med hjälp av tre frågor sätter upp mål, mätningar och idéer om förändring, som sedan kan testas. Genom att testa systematiskt i liten skala går det att lära sig efter hand och göra små justeringar, för att till sist nå målen.

Förbättringsmodell

Pick-graf

Genom att använda en PICK-graf, kan teamet snabbt prioritera vilka förbättringsidéer som borde testas först. Det finns även andra metoder för prioritering där förbättringsteamet kan multirösta eller använda sig av prioriteringsmatriser.

Frågor att ställa sig

  • Vad säger kunskapsläget eller evidensen?
  • Finns riktlinjer?
  • Vad gör de som är bäst i landet eller världen?
  • Vad säger vår egen verksamhet?
  • Vad säger patienter och närstående?
  • Vilka förbättringsidéer kom fram ur problemlösningen?
  • Vilka förbättringsidéer behöver vi gå vidare med?

Länkar