Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 maj 2021

Kontakt

Handlingsplan och förändringsplanering

Det krävs eftertanke och systematik för att föreslagna förändringar också blir hållbara förbättringar. Flera olika metoder kan hjälpa teamet att bli framgångsrika i förändringsarbetet.

Teamet behöver skapa sig en bild över vilka som egentligen påverkas av att de kommande förändringarna. Genom att göra en intressentkartläggning får förbättringsteamet en bild över vilka intressenter som behöver informeras eller kanske till och med involveras i förbättringsarbetet. I kraftfältsanalysen bedömer teamet det eventuella motstånd som kan finnas för respektive förändring, och funderar på sätt att minska motståndet. Utifrån genomförd intressentanalys och kraftfältsanalys kan teamet summera de aktiviteter som behöver ske i en förändringsplan. En särskild kommunikationsplan kan vara ett värdefullt verktyg i detta sammanhang. En bra checklista för att testa förändringsplanen är Kotters 8 punkter för att lyckas med förändringar:

 1. Har vi skapat en känsla av att förändringen är angelägen?
 2. Har vi byggt ett tillräckligt stöd för förändringen?
 3. Har vi definierat målet och vinsterna med att nå dit?
 4. Vet vi hur vi ska kommunicera och hur vi ska rekrytera volontärer?
 5. Har vi möjliggjort handling genom att ta bort uppenbara hinder?
 6. Vet vi hur vi kan generera snabba vinster?
 7. Kan vi upprätthålla förändringstakten?
 8. Har vi förankrat förändringen i vårt arbetssätt och kultur?

Fokus

 • Definiera förbättringsidéer till insatser nedbrutet för genomförande med tydligt ansvar och tidsplan.
 • Definiera förändringen genom tydliga rutinbeskrivningar eller checklistor.
 • Analysera potentiellt motstånd och hinder
 • Identifiera vilka som påverkas av förändringen
 • Testa förändringen i liten skala, gör det enkelt

Frågor att ställa sig

 • Vad ska vi göra för att nå målet?
 • När och hur ska det göras?
 • Vem eller vilka är ansvariga?
Arbetsprocess verksamhetsutveckling

Länkar