Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 februari 2021

Kontakt

Förbättring och implementering

Teamet ska nu genomföra förändringar utifrån de förbättringsidéer som de har identifierat. De ska även formulera mål utifrån kunskapen de har inhämtat.

Målet med förbättringen kan beskrivas som ett SMART mål om det finns mätbar egenskap.

SMARTA mål är:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska
  • Tidsatta

Analyserna som genomfördes i nulägesanalysen kan här fungera som baslinjemätning. Genom att använda metoder som PGSA är det möjligt att i snabba återkommande tester iterera tänkbara lösningar. Men det kan också handla om att beskriva ett framtida läge där till exempel vissa processrutiner ska införas, men där mätningen kan vara mer kvalitativ.

Frågor att ställa sig

  • Vilka mål är viktigast för patienter och närstående?
  • Hur skulle vi vilja ha det?
  • Baserat på tidigare steg i arbetsprocessen, vilken ambition har vi med förbättringsarbetet i termer av mål som utgår från en baslinjemätning?
  • Vad är en rimligt målsättning?
  • Formulera SMART

Länkar