Publicerad 18 juli 2022
Nyhet

Snabbutred möjligheten att ge fler tillgång till SFI

SKR vill att regeringen utreder hur personer som flytt från Ukraina kan få rätt att läsa svenska för invandrare (SFI), andra utbildningar inom komvux samt samhällsorientering.

Carola Gunnarsson.

Carola Gunnarsson.

− Svensk arbetsmarknad har stora rekryteringsbehov, men för att kunna ta ett arbete behöver du kunna svenska. Personer som flytt från Ukraina är utestängda från SFI, som ger grundläggande kunskaper i svenska. Så kan vi inte ha det, regeringen måste därför snabbt utreda om och hur det kan ändras, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

SKR har lämnat en hemställan till regeringen om att snabbutreda möjligheten att ge personer som flytt från Ukraina ska ha rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) och andra utbildningar inom komvux samt samhällsorientering.

Individer som beviljats skydd i enlighet med massflyktsdirektivet har idag rätt att ta del av så kallade TIA-projekt, “tidiga insatser för asylsökande”, och “Svenska från dag ett” som folkhögskolor och studieförbund kan arrangera liksom andra frivilliginsatser.

− Insatser som ”Svenska från dag ett” är bra, men räcker inte. De är avgränsade i tid och når inte alla individer. Vill vi att personer från Ukraina ska komma in på arbetsmarknaden, måste vi ge dem möjlighet att lära sig svenska, säger Carola Gunnarsson.

Genom att öppna upp rätten till reguljär utbildning gynnas individernas möjlighet till egenförsörjning samtidigt som arbetsmarknadens behov av arbetskraft möts. SFI ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Inom komvux kan svenskundervisningen också kombineras med yrkeskurser.

Genom samhällsorientering kan individerna få kunskap om det svenska samhället. På det viset kan vi gemensamt skapa en bättre matchning mellan individernas önskan att etablera sig och arbetsmarknadens behov av att rekrytera personal.

− Den 1 juli övergick ansvaret för boende från Migrationsverket till kommunerna. Nu är det läge att se över de insatser som stärker möjligheter att få ett arbete. Kommunerna kan vara en viktig resurs om de får rätt förutsättningar. Men det brådskar, därför måste regeringen snabbt utreda frågorna, avslutar Carola Gunnarsson.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR