8 december 2022 kl. 10.00-16.00

Regionala MR-konferenser i samverkan, Göteborg

Nu arrangeras fyra MR-konferenser på olika ställen i landet med fokus på hur MR-arbetet kan utföras inom offentlig verksamhet och vilken hjälp som finns att tillgå. Under konferenserna presenteras och diskuteras idéer, resultat och framför allt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser.

Anmäl dig

Innehåll 

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har de tre aktörerna stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer.

Notera att konferenserna är fysiska och att antalet platser är begränsat.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner samt övriga aktörer i offentlig sektor.

Program

10.00 Inledning

Ulla-Britt Hagström, ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen och Lena Malm, chef för samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland

10.15 Sveriges nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, presenterar sig

Hur arbetar den nya myndigheten och vad innebär det för kommuner och regioner och deras verksamheter?

Anna Jacobson, utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

11.00 Paus

11.15 Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden i det lokala och regionala Sverige

Den statliga värdegrunden omfattar principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsikts-bildning, respekt samt effektivitet och service. Tillsammans utgör de gemensamma principer för en god förvaltning. Det är dock inte endast statliga aktörer som omfattas av ovan nämnda principer, utan de är i lika hög grad bindande för offentliga aktörer inom lokal och regional verksamhet.
Föreläsningen behandlar den statliga värdegrundens sex principer, dess ursprung samt på vilket sätt som de är bindande även för lokala och regionala aktörer. Föreläsningen behandlar även relationen mellan värdegrunden och de mänskliga rättigheterna.

Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt Uppsala universitet

12.00 Lunch

13.00 Demokratiläget i Västra Götalands län

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Hur ser statusen ut för demokratin i Västra Götaland i slutet av 2022? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra framåt för att främja demokratin, förankra demokratin och försvara demokratin för alla?
Länsstyrelsen Västra Götaland har under hösten kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i länet. Under passet kommer vi att lyfta de utmaningar och möjligheter som finns i arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland.

Timmy Jensen, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland
Carolina Martinsson, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland

13.45 SKR:s arbete med mänskliga rättigheter samt lärande exempel från Borås och Västra Götalandsregionen

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för människors tillgång till sina mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har SKR en överenskommelse med regeringen om att stötta kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter, framförallt genom implementering av MR i ordinarie processer för styrning och ledning.

SKR berättar om kommuner och regioners roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna och delar med sig av verktyg, resultat och erfarenheter från arbetet inom MR-överenskommelsen.
Borås stad medverkar och berättar om det verksamhetsövergripande arbete med mänskliga rättigheter som bedrivs i kommunen, samt om erfarenheter från SKR:s plattformsnätverk där Borås fokuserar på de rättighetskonflikter som kan uppstå i det praktiska arbetet och hur dessa kan hanteras. Vi får även ta del av hur Västra Götalandsregionen organiserat sitt arbete med social hållbarhet, mänskliga rättigheter och Agenda 2030 samt några konkreta exempel på dess genomslag i verksamheten.

Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR, Emma Lingefelt, mänskliga rättighetsstrateg Borås stad samt Emma Broberg, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

14.30 Kaffepaus

Mänskliga rättigheter: Vägen framåt - workshop

Länsstyrelserna, SKR och Uppsala universitet har sedan 2014 haft regeringsuppdrag och överenskommelser som grundar sig i en nationell strategi som syftar till att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
I ett workshopformat tar vi utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och statlig nivå och blickar framåt:

 • Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka utmaningar kvarstår?
 • Vilka behov för samordning och kompetensinsatser finns det på kort och lång sikt?

15.45 - 16.00 Avrundning och avslut

Medverkande

 • Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt Uppsala universitet
 • Timmy Jensen, utvecklare Länsstyrelsen, Västra Götaland
 • Carolina Martinsson, utvecklare Länsstyrelsen, Västra Götaland
 • Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR
 • Emma Lingefelt, mänskliga rättighetsstrateg, Borås stad
 • Emma Broberg, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Fler seminarium

14 december Malmö

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR