1 november 2021 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Psykisk hälsa och skolan – teori och praktik

SKR arrangerar en digital heldagskonferens på temat psykisk hälsa och skolan. Att gå från teori till praktik är en röd tråd för dagen. Vilka skolfaktorer har enligt forskningen störst betydelse för elevers psykiska välbefinnande och hur kan man arbeta skolan och i samverkan med andra aktörer för att främja dessa? Under dagen får du också lära dig mer om olika arbetssätt för att främja välmående som prövas i svenska skolor.

Anmäl dig

Målgrupp

Chefer, medarbetare och politiker inom skola och elevhälsa, första linje och folkhälsa med intresse för elevers psykiska hälsa.

Program

09.00-09.15 Uppdrag Psykisk Hälsa och skolan

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

09.15-09.45 Vad är skolans roll i samhället?

Pia Skott, docent i pedagogik, Stockholms universitet

09.45-10.10 Forskningen om vilka skolfaktorer som har betydelse för elevers psykiska hälsa och välbefinnande

Gabriella Dahlberg, chef för barn- och elevhälsa i Lidingö stad. Tidigare sakkunnig välbefinnande, KTH, samt projektledare för Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Region Stockholm

10.10-10.20 Bensträckare

10.20-10.40 Lotsning mellan elevhälsa och första linje för psykisk hälsa i Mariestad

10.40-11.00 Samarbete mellan skola och primärvård för att förebygga depression – Tanke och hälsa

Gudny Sveinsdottir, specialist i allmänmedicin, projektledare Tanke och hälsa
Carl Wikberg, distriktssköterska, Ph.D

11.00-11.15 Granskning av gymnasieskolans hälsofrämjande arbete

Erica Jonvallen, projektledare, Skolinspektionen

11.15-11.45 Panelsamtal och frågestund

Samtal mellan förmiddagens föreläsare.
Moderator: Ing-Marie Wieselgren

11.45-12.20 Lunchpaus

12.20-13.05 PAX i skolan – för studiero och psykisk hälsa

Gustav Nilsson, verksamhetsansvarig PAX i Sverige
Sanna Berg, skolpsykolog, Söderholmsskolan i Stockholms stad

13.05-13.35 PALS – beteende, inlärningsmiljö och samspel

Åsa Wallentin, utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen
Helena Berggren, biträdande rektor på Annedalsskolan i Göteborg

13.35-13.45 Bensträckare

13.45-14.05 Fysisk aktivet i skolan för ökad koncentration och välbefinnande

Örjan Ekblom, Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan

14.05-14.30 PulsSmart – projekt för fysisk aktivitet i skolan

Lennart Johansson, lokal projektledare för PulsSmart, Sundsvalls kommun
Magnus Johansson, forskare, RISE Social & Health Impact Center (SHIC)

14.30-14.55 Nya kunskapsunderlag från SPSM - om ADHD, funktionsnedsättning och psykisk hälsa samt arbetssätt under pandemin

Eva Andersson, utredare på Skolinspektionen

14.55-15.20 Nationellt vård- och insatsprogram för ADHD

Gunilla Granholm, ordförande och regionrepresentant i Nationell arbetsgrupp för ADHD
Annika Sandberg, kommunrepresentant i Nationell arbetsgrupp för ADHD

15.20-16.00 Panelsamtal med elevhälsans professionsföreningar och Sveriges elevkårer

  • Maria Göransdotter Hammar, vice ordförande, Riksföreningen för skolsköterskor
  • Josef Milerad, ordförande, Svenska Skolläkarföreningen
  • Ulla-Maija Madison, ordförande, Sveriges Skolkuratorers Förening
  • Lena Svedjehed, ordförande, Psykologer i förskola och skola (Psifos)
  • Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer
  • Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa

Videolänk mejlas till de anmälda den 29 oktober.

Om du har frågor

Ansvarig

Helena Orrevad, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset