Cirkulär – viktig information från SKR

Här hittar du SKR:s cirkulär – exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

Senaste cirkulär

 • Information angående bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:36

  Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund bildar en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Denna information är en partsgemensam rådgivning samt frågor och svar med anledning av några praktiska konsekvenser som den nya organiseringen får,

 • Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:35

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade i december 2021 överenskommelser om flertal ändringar i mellan parterna gällande centrala kollektivavtal.

 • Premie för TGL-KL 2023

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:34

  Premien för TGL-KL 2023 är oförändrad jämfört med 2022.

Detta är cirkulär

SKR ger ut ett cirkulär när vi behöver nå samtliga kommuner och regioner med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten.

Cirkulär kan innehålla:

 • Tolkningar/rekommendationer av lagar och regler som stöd/hjälp/service för kommuner och regioner. Det handlar om frågor som påverkar dessa i stor utsträckning och kan få stora negativa konsekvenser om SKR inte informerar.
 • Avtal/överenskommelser som SKR har ingått med andra parter (till exempel index eller kollektivavtal).
 • Formell begäran om att en eller flera kommuner eller regioner antar ett avtal.
 • Ekonomiska prognoser/rekommendationer som är avgörande för budgetberäkning och verksamhetsplanering.

Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar.

Meddelande från styrelsen

Meddelanden, beslut om överenskommelser från SKR:s styrelse

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR