Publicerad 6 mars 2023

Geodata och lantmäteri

I kommunerna finns en omfattande geodataverksamhet. Den tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information.

I första hand används informationen i kommunens samhällsbyggnadsprocess, men bidrar även till uppbyggnaden av de nationella geografiska databaserna med bland annat fastighetsindelning, byggnader, adresser och vägnät.

Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter

40 av landets kommuner har egna lantmäterimyndigheter, KLM.

I övriga kommuner bedrivs förrättningsverksamheten av den statliga lantmäterimyndigheten (SLM) vid Lantmäteriet. Ett 60-tal av dessa kommuner har så kallade KFF-avtal med SLM om att medverka i de statliga lantmäteriförrättningarna.

Detta gör SKR

SKR stödjer kommunerna genom intressebevakning, rådgivning och nätverksträffar. Vi verkar för samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och kommuner emellan, harmonisering av information och arbetsprocesser samt för långsiktiga överenskommelser med staten.

SKR företräder medlemmarnas geodata- och lantmäteriverksamhet i nationella råd och arbetsgrupper samt svarar på remisser och sprider information.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.