Publicerad 3 februari 2022

Mot en digital process för samhällsbyggnad

Digitalt tillgänglig information ställer krav på gemensamma principer för informationshantering. Inom samhällsbyggnadsområdet ansvarar Lantmäteriet och Boverket för att leda arbetet. Uppdraget genomförs i samverkan med SKR och Länsstyrelsen.

Att skapa en digitalt standardiserat process för samhällsbyggnad är en viktig del för hela samhällsutvecklingen. Översiktsplanering, detaljplanering, bygglov och medborgardialog ska kunna ske med digitala verktyg på ett enhetligt sätt.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen sker digitalt genom hela processen där översiktsplaner, detaljplaner och bygglov ingår.

Detta innebär bland annat att:

  • informationen, i form av till exempel planbestämmelser, ska lagras så att den blir återanvändbar
  • det ska gå att maskinellt överföra informationen mellan organisationers olika verksamhets- och ärendehanteringssystem
  • det ska vara möjligt att använda informationen i olika former av e-tjänster
  • informationen i första hand ska utbytas digitalt mellan myndigheter och andra som medverkar i processen.

Det ställer helt nya krav på gemensamma nationella principer och riktlinjer för till exempel informationshantering, standarder, affärsmodeller och juridik.

Digitala detaljplaner

Boverket arbetar för närvarande med föreskrifter för hur detaljplaner ska tas fram i ett digitalt format och räknar med att detaljplaner som påbörjas från och med den 1 januari 2022 ska följa den nya standarden. Detaljplaner som tagits fram innan dess omfattas inte av de nya kraven.

SKR:s arbete med digitala detaljplaner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.