Publicerad 15 december 2021

Valnämnden

Stadgarna anger att valkongressen ska utse en valnämnd med ansvar för genomförandet av ombudsvalet till Sveriges Kommuner och Regioners kongress.

Antalet ledamöter anges inte i stadgarna. Uppdraget avser det ombudsval som ska äga rum efter 2022 år val till kommun- och regionfullmäktige.

Ledamöter

 • Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, Ordförande
 • Åsa Karlsson (S), Götene kommun, Vice ordförande
 • Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland
 • Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun
 • Jonas Andersson (L), Västra Götalandsregionen
 • Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad
 • Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun
 • Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun

Personliga ersättare

 • Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
 • Johan Kling (C), Stockholms stad
 • Liselott Fager (KD), Linköpings kommun
 • Jens Sundström (L), Region Norrbotten
 • Peter Roslund (S), Piteå kommun
 • Gunnar Friberger (V), Nacka kommun
 • Ove Johansson, (MP), Burlöv kommun
 • Ewa Olsson-Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.