Publicerad 14 mars 2021

Revisorer

Stadgarna anger att valkongressen ska utse minst tre revisorer och tre ersättare. Mandatperioden för revisorerna ska vara densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2019 till valkongressen 2023.

Ordinarie revisorer

  • Kenneth Strömberg (S)
  • Leif Sandberg (M)
  • Elvy Söderström (S)

Ersättare

  • Bjarne Hald (C)
  • Anna-Karin Magnusson (S)
  • Carl-Olof Bengtsson (S)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR