Publicerad 16 december 2022

Analysverktyg patientsäkerhet

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Verktyget kan utgöra ett stöd för att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen.
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget.
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka
  • patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård.
  • skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård.
  • skapa en grund för framtagande av lokala handlingsplaner.

Analysverktyget Excel

Analysverktyget är framtaget som ett Excel-dokument och indelat i två delar. Först genomför du en nulägesanalys och därefter får du stöd att identifiera och prioritera möjliga insatser.

Kommuner: Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete (Excel) Excel, 261 kB.

Regioner: Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete (Excel) Excel, 232 kB.

Stödmaterial

Instruktionsfilmer

SKR och Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet har tagit fram fyra filmer där chefläkarna Axel Ros och Pär Lindgren guidar genom analysverktyget.

Se filmerna

Handböcker

Stöd för att kunna genomföra analysarbetet i filen ovan.

Kommuner: Stärkt patientsäkerhetsarbete

Regioner: Stärkt patientsäkerhetsarbete

Verktyg för sammanställning av nulägesanalyser

Om verktyget används inom flera områden går det att skapa en sammanställning av olika nulägesanalyser och identifierade insatser.

Kommuner: Sammanställning av flera analyser (Excel) Excel, 297 kB.

Regioner: Sammanställning av flera analyser (Excel) Excel, 279 kB.

Erfarenhet av analysverktyget

En intervju med Medicinsk ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering i Sigtuna kommun.

Att arbeta med analysverktyget (PDF) Pdf, 130 kB.

Exempel från kommuner som tagit fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhet med hjälp av analysverktyget.

Umeå kommuns lokala handlingsplan för patientsäkerhet

Härnösand skapade en lokal handlingsplan för patientsäkerhet på ett år

Ydre kommun tog stöd av analysverktyg för att ta fram lokal handlingsplan

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.