Publicerad 28 maj 2024

Nyheter för överförmyndare sommaren 2024

Nyhetsbrev för överförmyndare där vi försökt summera olika rättsfall och aktuell information med mera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Årets andra nyhetsbrev för överförmyndare är en överblick kring olika rättsfall och aktuell information.

Nyheter för överförmyndare - sommaren 2024 (PDF) Pdf, 126 kB.

Rättsfall och domar

 • Endast del av förmyndarnas ansökan om uttag medgavs
 • Långvarigt förvaltarskap övergick till godmanskap
 • Interimiskt förvaltarskap när räkningar, bolån med mera inte hanterades
 • Framtidsfullmaktshavare ska höras innan anordnande av godmanskap
 • Begränsat förvaltarskap och godmanskap i övriga delar
 • Godmanskap trots hjälp från närstående
 • Förvaltarskap behövligt vid bristande samarbete och skuldsättning
 • Framtidsfullmakt istället för godmanskap trots tveksamheter om kognitiv förmåga vid upprättande
 • Överförmyndaren kan inte förpliktas att utge ersättning för rättegångskostnader
 • Broder till huvudman är behörig att överklaga tingsrättens beslut att anordna godmanskap
 • Rätten till arvode styrs inte av ett avtalsförhållande
 • God man saknade behörighet att inskränka den enskildes färdtjänsttillstånd
 • Rättegångsfel att inte höra den enskilde i hovrätten vid anordnande av förvaltarskap
 • Godmanskap upphörde då genuint och långvarigt samtycke saknades
 • Lagändring: Uppgiftsskyldighet att gälla från 1 juli
 • Kommande kurser och webbsändningar i juridiska avdelningens regi.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.