Publicerad 19 augusti 2022

Organisera, styra, leda

Kommuner och regioner organiserar, styr och beslutar om driftformer för de verksamheter som de finansierar och har ansvar för. SKR har tagit fram stödmaterial för kommuners och regioners arbete med utveckling av styr- och ledningssystem.

Evenemang

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR