Publicerad 29 april 2022

Sveriges Viktigaste Jobb

Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ska SKR öka kunskapen om – och nyansera bilden av – välfärdsjobben och kommuner och regioner som arbetsgivare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för kommuner och regioner i Sverige. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR