Publicerad 9 april 2024

Använd kompetensen rätt och rekrytera bredare, Gävle kommun

Gävle kommun har utformat en modell för arbetsdelning som utgår från Örebros modell.

I Gävle etablerades pilotgrupper med kontorschefer på förvaltningsnivå och arbetsgrupper på verksamhetsnivå. Grupperna har sett över verksamhetens arbetsuppgifter, identifierat arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie personals ansvarsområden och - utifrån verkligt behov - identifierat och skapat kompletterande tjänster. Filmen är 4 timmar och 40 minuter.

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.