Publicerad 22 december 2022

Avtalsförsäkringar enligt kollektivavtal

Avtalsförsäkringarna kompletterar ersättningarna arbetstagaren får från Försäkringskassan om de blir sjuka eller skadar sig i arbetet. Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen.

Åldershöjningar i avtalsförsäkringarna

Riksdagen har beslutat att från och med 1 januari 2023 höja de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem med ett år, från 65 år till 66 år. De kollektivavtalade avtalsförsäkringarna som kompletterar de allmänna ersättningarna vid sjukdom och arbetsskada kommer att få en motsvarande åldershöjning. Det gäller Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

 • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL

  Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor. Försäkringsgivare är Afa Försäkring.
 • Avgiftsbefrielseförsäkring

  Avgiftsbefrielseförsäkring betalar den anställdes pensionsavgift i arbetsgivares ställe. När medarbetaren anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler han eller hon automatiskt till Avgiftsbefrielseförsäkring. Försäkringsgivare är Afa Försäkring.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA-KL

  Arbetstagare tillförsäkras förmåner vid arbetsskada enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor. Försäkringsgivare är Afa Försäkring.
 • Tjänstegrupplivförsäkring – TGL-KL

  Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL). Försäkringsgivare är KPA Tjänstepension.

Informationsansvarig

 • Marie Ståhl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.