Publicerad 18 mars 2021

​Arbetsgivarfrågor internationellt

SKR bevakar medlemmarnas arbetsgivarintressen internationellt både som enskilt förbund och genom medlemskap i flera organisationer.

På så sätt får SKR viktig information på ett tidigt stadium, vilket ger goda möjligheter att reagera och agera i frågor som är viktiga för förbundet och våra medlemmar. Därigenom vill SKR stärka arbetsmarknadsparternas roll och lyfta fram kommuner och regioner inom EU och internationellt.

Organisationer SKR samarbetar med

SKR har kontakter och samarbete med:

  • regeringskansliet, bland annat inför EU:s ministermöten som rör arbetsmarknadsfrågor
  • svenska arbetsmarknadsparter, inom både privat och offentlig sektor
  • nordiska arbetsgivarorganisationer för stat, kommuner, regioner
  • svenska ILO-kommittén.

Genom SKR:s medlemskap i europeiska arbetsgivarorganisationer tar vi aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen och utformningen av arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt inom EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef