Publicerad 7 september 2022

Trafiksäkerhet, arbetsmiljö

Som arbetsgivare är du ansvarig för att minimera trafikrelaterade risker för ohälsa och olycksfall. Frågor som rör trafiksäkerhet ska vara del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att du som arbetsgivare i samverkan med skyddsombud ska bedöma risker vid bilkörning och andra sätt som medarbetare transporterar sig i arbetet. Mot bakgrund av de risker som identifieras ska åtgärder genomföras för att minimera dessa.

Att tänka på i arbetsmiljöarbetet

  • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att man säkerställer att medarbetare har tillräcklig tid för sitt uppdrag. De ska inte behöva ta in förlorad tid exempelvis hos vårdtagare genom att köra fortare än vad hastighetsbegränsningarna och rådande förhållanden tillåter.
  • De fordon som används, oavsett om det är arbetsgivarens eller medarbetarens eget fordon, ska vara tillräckligt säkra och ha den utrustning som arbetsuppgifterna kräver. Med utgångspunkt i riskbedömning avgör arbetsgivaren behov av specifika åtgärder beträffande exempelvis krocksäkerhet, luftkonditionering och bältespåminnare, behov av fyrhjulsdrift eller lastsäkringsutrustning och utbildning i halkkörning.
  • Arbetsgivare ska se till att tillbud och olyckor rapporteras och utreds internt. Allvarliga tillbud och olyckor ska arbetsgivaren anmäla till Arbetsmiljöverket.
  • Om medarbetare cyklar i tjänst bör de använda cykelhjälm.

Checklista för arbetsgivare

Genom att kartlägga och dokumentera nuläget får arbetsgivaren och de anställda en god uppfattning om hur det fungerar på arbetsplatsen och var riskerna för att drabbas av olyckor eller ohälsa finns. Därför är det bra att ta fram rutiner som ger besked om när, hur och av vem undersökningarna ska göras. Ta del av checklista med frågeställningar på Arbetsmiljöverkets webbplats för att öka trafiksäkerheten för era medarbetare.

Förebyggande arbete för ökad trafiksäkerhet, Arbetsmiljöverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.