Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 31 mars 2021

Kontakt

NAG gallstenssjukdom

Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt vårdprogram för att diagnostisera och behandla patienter med gallstenssjukdom. Arbetsgruppen ska också identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet för patienter med gallstenssjukdom.

Uppdrag

Arbetsgruppens ska kartlägga regionala skillnader i handläggningen av gallstenssjukdomar, för att kunna identifiera problemområden, till exempel geografiska skillnader i akutuppdrag, jourorganisation och tillgänglighet till endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångar (ERCP).

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i februari 2021.

Kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Erik Haraldsson, specialistläkare kirurgi, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Björn Thörnqvist, specialistläkare kirurgi, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gabriel Börner, specialistläkare kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Gunnar Persson, specialistläkare kirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Jobst Mailänder, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
  • Johanna Österberg, specialistläkare kirurgi, Mora lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Karolina Härle, specialistläkare kirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Lars Enochsson, specialistläkare kirurgi, Sunderby sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Markku Haapamäki, specialistläkare kirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen