Publicerad 15 mars 2023

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är ett forum som belyser och diskuterar frågor som är strategiskt viktiga för en god och jämlik hälsa och för välfärden. Folkhälsomyndigheten och SKR ansvarar gemensamt för mötesplatsen.

Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. Som ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan beslutsfattare och andra strategiska funktioner kan mötesplatsen bidra till en bred diskussion och nya initiativ.

Mötesplatsens konferenser, seminarier och dialoger ska bidra till att vi, tillsammans och över sektorsgränser, kan bygga ett hållbart samhälle som främjar en god och jämlik hälsa.

Mötesplats social hållbarhet

Slutrapport Samling social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet är en fortsättning på det utvecklingsarbete som involverade 20 kommuner och regioner tillsammans med SKR under 2011-2013 i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Det resulterade i en slutrapport med 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Gör jämlikt - gör skillnad

Kortversion Gör jämlikt - gör skillnad

English summary Delivering equality to make a difference (PDF) Pdf, 433 kB.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.