Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 30 mars 2021

Kontakt

NSK-regiongrupp

NSK-Regiongrupp är ett nätverk för utbyte av erfarenheter och lärande mellan landsting och regioner i kunskapsstyrningsfrågor. Gruppen bidrar till att arbetet på nationell nivå tar in flera olika perspektiv, samt förankrar pågående arbete ut i respektive region.

Norra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregion Mellansverige

Västra sjukvårdsregionen