Publicerad 7 december 2022

Nationell samverkansgrupp forskning och life science

Samverkansgruppen ska bland annat klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning, samt se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag

Den nationella samverkansgruppen ska beskriva och stärka forskningens roll i kunskapsstyrning, genom att verka för att forskning kommer in i befintliga strukturer för kunskapsstyrning inom nationella programområden (NPO).

Nationell samverkansgrupp forskning och life science är regionernas företrädare i nationell samverkan för Life science.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Aktuellt

  • Genomföra kartläggning av hur forskning och life science kommer in i befintliga strukturer för kunskapssyrning inom nationella programområden, genom att efterfråga information från NPO.
  • Genomföra gapanalys genom att efterfråga information från NPO och med det som utgångspunkt sammanställa och vid identifierade gap kommunicera behov av forskning och life science för morgondagens vård.
  • Fortsätta arbetet med analys och aktiviteter som påbörjats med arbetsmaterialet diskussionsunderlag kartläggning av sjukvårdsregionernas arbete med områden inom den nationella life science strategin.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Johannes Nilsson, förvaltningsstab Forskning och samhällsmedicin, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige

johannes.nilsson@regiongavleborg.se

Ordförande

Katarina Wijk, forskning- och utvecklingsdirektör, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Jan Kilham, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Staffan Hägg, forskningschef, Region Jönköping, Sydöstra Sjukvårdsregionen
  • Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Beatrice Melin, forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Jesper Petersson, enhetschef för kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Ulrika Vestin, forsknings- och etikfrågor, SKR
  • Susanna Eklund, forsknings- och läkemedelsfrågor, SKR