Publicerad 16 maj 2024

Insatsområde äldres munhälsa

Äldre ska ha en god och jämlik tandvård oavsett var i landet de bor. Det finns behov av stöd till professionen för att kunna g högkvalitativ och kunskapsbaserad tandvård.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • definiera gemensamma sätt att identifiera sköra äldre
 • identifiera utbildningsbehov
 • verka för samverkan mellan inblandade aktörer
 • ta fram arbetssätt och metoder för att identifiera behov av kompetensutveckling, kunskapsluckor och behov av forskning.
 • kartlägga utbildningsbehov samt regionernas implementering de nationella riktlinjerna för tandvård till personer som behöver särskilt stöd.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

gunnar.henning@vgregion.se

Ordförande

Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

Ledamöter

 • Linnéa Ryman, tandvårdspersonal inom uppsökande vård, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Friberg, tandhygienist, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Friman, Tandvård särskilda grupper Vårdvalsenheten Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Brynjar Fure, överläkare, Region Värmland och Örebro universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Josephine Garpsäter, dietist, registeransvarig Senior alert, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Pia Skott, övertandläkare Orofacial medicin, Folktandvården Stockholms län, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland