Publicerad 21 september 2023

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Det finns stora variationer i vård och behandling av patienter med traumatisk hjärnskada. En otydlig vårdkedja med olika vårdnivåer, olika vårdgivare och andra aktörer i kombination med individuella och ofta komplexa rehabiliteringsbehov understryker vikten av systematik, tydligt ansvar och lämpliga tidpunkter för olika åtgärder.

Uppdrag

Programområdet har huvudansvar för att ta fram kunskapsstöd för traumatisk hjärnskada för patienter med alla svårighetsgrader av traumatisk hjärnskada och alla åldrar med undantag för neonatalperioden.

En nationell arbetsgrupp har definierat åtgärder som kräver samordning och att rätt åtgärd görs vid rätt tidpunkt. Vårdförloppet ska bidra till goda förutsättningar för alla verksamheter som ingår i vårdkedjan, god samordning, adekvat stöd och information, uppföljning och rehabilitering till patienter och närstående.

Arbetet sker i samverkan med programområdena akut vård, nervsystemets sjukdomar, barns och ungdomars hälsa samt Nationella primärvårdsrådet.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Maud Stenberg, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, överläkare, Norra sjukvårdsregionen
 • Cristina Gutiérrez Pérez, specialistläkare geriatrik och internmedicin, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Cathrin Aitman, fysioterapeut, rehabiliteringsmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Lisa Ehlin, sjukgymnast, barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Emma Bergendal, arbetsterapeut, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Lena Osla, arbetsterapeut, habilitering barn och ungdom, Västra sjukvårdsregionen
 • Lars Jacobsson, neuropsykolog, Norra sjukvårdsregionen
 • Kajsa Söderhielm, logoped, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Monika Högsnes, socionom, kurator, Habilitering vuxen, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Oskar Lindberg, specialistläkare akutsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Saran Condé, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Södra sjukvårdsregionen
 • Håkan Röstedal, specialistsjuksköterska prehospitalvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Bo-Michael Bellander, specialistläkare neurokirurgi och anestesi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ursula Heldmann, specialistläkare neurologi och anestesi, Södra sjukvårdsregionen
 • Lena Nyholm, specialistsjuksköterska intensivvård, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eli Gunnarson, specialistläkare barn- och ungdomsneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catherine Aaro Jonsson, barnneuropsykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sara Duveskog, barnsjuksköterska, Barnkliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Martin Annsberg, specialistläkare allmänmedicin, distriktsläkare Sälens vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anja Verem, fysioterapeut, Capio Rehab Kvillebäcken, neurovårdsteam primärvården, Västra sjukvårdsregionen
 • Mia Nilsson, arbetsterapeut, Neurorehabiliteringsenhet öppenvården, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Louise Johansson Spaak, sjuksköterska rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Erklint, arbetsterapeut, barnhabilitering, Barnrehabteamet på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mari Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Ginstman, specialistläkare anestesi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åsa Fyrberg Fridlizius, logoped, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny Eliasson, arbetsterapeut, kommunal hälso-och sjukvård, Göteborgs stad

Adjungerad

 • Isabella Björkman Burtscher, specialistläkare neuroradiologi, Västra sjukvårdsregionen

Patientrepresentant

 • Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP
 • Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Närståenderepresentant

 • Jenny Sillén, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft