Publicerad 14 maj 2024

Insatsområden inom ögonsjukdomar

Inom Nationellt programområde ögonsjukdomar finns för tillfället tolv insatsområden, med varsin nationell arbetsgrupp.

Uppdrag

Alla arbetsgrupper har i uppdrag att identifiera och analysera ojämlikheter inom ögonsjukvården i Sverige. De ska även identifiera befintliga riktlinjer och vårdprogram, såväl lokala som regionala, som underlag för att skapa gemensamma nationella kunskapsstöd.

Insatsområden

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Uvea
 • Ögononkologi
 • Kunskapsstöd ögonsjukdomar

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Malin Vikström, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.vikstrom@regionstockholm.se

Barn och skelning

Ordförande

Eva Larsson, ögonläkare, Ögonkliniken Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Kati Remes, ögonläkare, Ögonkliniken Sunderbyn, Norra sjukvårdsregionen
 • Gunnar Lindgärde, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ylva Friberg Riad, ögonläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Vanja Kovac Petersson, ögonläkare, ögonkliniken Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lotta Gränse, ögonläkare, Ögonkliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen

Glaukom

Ordförande

 • Gauti Johannesson, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Ulf Stille, ögonläkare, Ögonsjukvården, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Amelie Botling Taube, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lada Kalaboukava, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Markus Karlsson, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anders Bergström, ögonläkare, Ögonkliniken, Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Dorothea Peters, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen

Hereditära retinala sjukdomar

Ordförande

Ulrika Kjellström, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Marie Burstedt, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Hanna Åkerblom, ögonläkare, Ögonkliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Katarzyna Mascianica, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Vakant, Västra sjukvårdsregionen
 • Agata Frajdenberg, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kirurgisk retina

Ordförande

Joakim Thylefors, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Daniel Kjellgren, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Olofsson, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Dan Öhman, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Aron Kristiansson, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gunnar Jakobsson, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Otto Fricke, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kornea

Ordförande

Wolf Wonneberger, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Berit Byström, ögonläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Eydis Olafsdottir, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Branka Samolov, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Wolf Wonneberger, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Oleksly Buznyk, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Angelika Skarin ,ögonläkare, Ögonläkare Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen

Lins

Ordförande

Anders Behndig, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sara Boudiaf, ögonläkare, Ögonkliniken Karlstad, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Gisela Wejde, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm Gotland
 • Madeleine Zetterberg, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Björn Johansson, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Karin Wallentén, ögonläkare, Ögonkliniken Växjö, Södra sjukvårdsregionen

Medicinsk retina

Ordförande

Elisabet Granstam, ögonläkare, Ögonkliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Mattias Eklund, ögonläkare, Ögonkliniken Skellefteå, Norra sjukvårdsregionen
 • Laila Eriksson, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Breimer, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Moa Eriksson, ögonläkare, ögonkliniken Norrköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Susanne Albrecht, ögonsjuksköterska, Registercentrum Syd, Södra sjukvårdsregionen
 • Carin Gustavsson, överläkare, Ögonkliniken Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Neurooftalmologi

Ordförande

Frank Träisk, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Fatima Pedrosa Domellöf, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Åke Fridman, ögonläkare, Ögonkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Gunilla Landstedt, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Stina Andersson, ögonläkare, Ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Pierfrancesco Mirabelli, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Björn Hammar, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö-Lund, Södra sjukvårdsregionen

Plastik/Orbita

Ordförande

Eva Dafgård Kopp, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Annelie Hamrin, ögonläkare, Ögonkliniken Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Achmed Pircher, ögonläkare, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eva Källsbo, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bella Iranipour, ögonläkare, NU-sjukvården, Västra sjukvårdsregionen
 • Sofia Hjersing, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Karl Engelsberg, ögonläkare, Ögonkliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen

Uvea

Ordförande

Francesco Mirabelli, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Fatima Pedrosa Domellöf, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Ioannis Kollias, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bosco Stanisic, ögonläkare, Ögonkliniken Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Ola Rauer, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö-Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ögononkologi

Ordförande

Stefan Seregard, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Annelie Hamrin, ögonläkare, Ögonkliniken Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Niklas Karlsson, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Thelma Fredriksson, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Agata Frajdenberg, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Vesna Ponjavic, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen