Publicerad 19 september 2023

Insatsområde kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL är framtaget.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar. I Sverige beräknas cirka 500 000 personer ha sjukdomen som innebär ett stort lidande och höga kostnader för både individ och samhälle. KOL är en underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnostik och insatta åtgärder, där rökstopp är den viktigaste, medför betydande vinster både vad gäller behandlingseffekter, sjukdomsutveckling och utredning av samsjuklighet.

Uppdrag

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL togs fram 2020, och reviderades 2023.

Målet med vårdförloppet är att patienter med KOL får en ökad livskvalitet, minskad risk för svår sjukdomsutveckling och ett minskat behov av akutvård. Ytterst ska det bidra till en minskad dödlighet i KOL.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ulrika Berg, Kunskapscentrum för Allergi Astma och KOL, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

ulrika.berg@skane.se

Ordförande

 • Caroline Stridsman, sjuksköterska, Sunderby sjukhus Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Nikolaos Pournaras, specialistläkare allmänmedicin, Akademiskt Primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • André Nyberg, fysioterapeut, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Sunna, sjuksköterska, Umeå universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Louise Andersson, sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mikael Andersson, sjukgymnast, Sektionen för Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ann-Britt Zakrisson, distriktssköterska, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC), Örebro Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anne Geborek, specialistläkare lungmedicin, Lung- och allergisektionen Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Nisell, specialistläkare lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Carin Hagstig, dietist, Primärvårdens Dietistenhet, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Wandt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung

Kommun

 • Cecilia Olsson, sjuksköterska rehabilitering, Mölndals stad
 • Margaretha Norell Pejner, sjuksköterska, Halmstads kommun

Adjungerade

 • Sofia Dettmann, specialistläkare lungmedicin och palliativ medicin, Palliativa kliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elisabeth Eidem, utredare, Socialstyrelsen
 • Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, kvalitetsregister Primärvårdskvalitet
 • Magnus Ekström, specialistläkare lungmedicin, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona, kvalitetsregister Swedevox