Publicerad 15 december 2022

Insatsområde trauma

En nationell arbetsgrupp för trauma kommer att starta under 2023.

Bakgrund

Traumavården omfattar det akuta omhändertagandet på skadeplats, transport till sjukhuset för primärt omhändertagande samt kirurgisk vård. Den kirurgiska vården kan ske på det sjukhus dit patienten transporteras men kan även innebära transport till ett annat sjukhus ifall det sjukhuset har bättre resurser.

I traumavården ingår också eftervård av patienten och rehabilitering. Traumavården spänner över en mängd kliniska specialiteter, verksamheter och professioner beroende på patientens skador.

Traumavården är av ojämn kvalitet i landet vad gäller omhändertagande, utredning, behandling och uppföljning.

Uppdrag

Insatsområdet är en samverkan mellan dessa nationella programområden (NPO):

  • NPO akut vård
  • NPO kirurgi och plastikkirurgi
  • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
  • NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin

Den nationella arbetsgruppens uppdrag är uppdelat i två faser.

Fas 1

  • Kartlägga kunskapsområdet trauma och göra en avgränsning mellan trauma och multitrauma.
  • Ta fram och sammanställa data samt göra gapanalyser.
  • Inventera traumaorganisationen per sjukvårdsregion genom att samverka med berörda regionala programområden för att identifiera arbetsområden att lyfta till nationella samarbeten.

Fas 2

  • Gå igenom nationella kvalitetsregister och dess täckningsgrad, samt befintliga indikatorer. Identifiera variabler och indikatorer som bör dokumenteras för att monitorera traumavården inom befintliga kvalitetsregister.
  • Inventera befintliga kunskapsstöd.
  • Föreslå insatsområden inom traumavården.

Aktuellt

Kontakt

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se