Publicerad 25 augusti 2022

Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner.

Styrgruppen är ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen

 • två representanter från regiondirektörsnätverket
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
 • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
 • ledamöter samt ordförande utses av regiondirektörsnätverket

Ledamöter styrgrupp

 • Mats Bojestig, ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Magnus Thyberg, avdelningschef, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
 • Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Kaarina Sundelin, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Lennartsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKR
 • Sophia Björk, sekreterare, SKR

Adjungerade styrgrupp

 • Katarina Holmgren, Ekonomidirektörsnätverket, Region Stockholm
 • Maria Karlsson, Kommunikationsdirektörsnätverket, Region Sörmland
 • Vakant, Personaldirektörsnätverket
 • Mats Collin, ordförande Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning socialtjänst, NSK-S, Härnösands kommun
 • Mari Forslund, sektionschef kvalitet och uppföljning, SKR
 • Emma Spak, sektionschef Hälso- och sjukvård, SKR
 • Sofia Tullberg, sektionschef Data och analys, SKR
 • Marie Lawrence, samordnare nationell stödfunktion för regionernas kunskapsstyrningssystem, SKR

Uppdrag styrgrupp och beredningsgrupp (PDF) Pdf, 201 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård