Publicerad 22 september 2023

Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner.

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) är ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen

 • två representanter från regiondirektörsnätverket
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
 • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
 • ledamöter samt ordförande utses av regiondirektörsnätverket

Ledamöter i styrgruppen

 • Mats Bojestig, ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Magnus Thyberg, avdelningschef, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
 • Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Mari Forslund, sektionschef Stöd till kunskapsstyrning, SKR
 • Kristina Ateva, sekreterare, stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR

Adjungerade i styrgruppen

 • Sara Pütsep, Ekonomidirektörsnätverket, Region Stockholm
 • Maria Karlsson, Kommunikationsdirektörsnätverket, Region Sörmland
 • Mats Collin, ordförande Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning socialtjänst, NSK-S, Härnösands kommun
 • Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef Data och analys, SKR
 • Ameli Norling, sektionschef Hälso- och sjukvård, SKR
 • Marie Lawrence, samordnare vid stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR

Uppdrag styrgrupp och beredningsgrupp (PDF) Pdf, 201 kB.

Protokoll

Styrgruppsmöte september 2023 (PDF) Pdf, 4 MB.

Styrgruppsmöte juni 2023 (PDF) Pdf, 5 MB.

Styrgruppsmöte april 2023 (PDF) Pdf, 3 MB.

Styrgruppsmöte mars 2023 (PDF) Pdf, 2 MB.

Styrgruppsmöte februari 2023 (PDF) Pdf, 8 MB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.