Publicerad 13 oktober 2022

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för etableringen av kunskapsstyrningsarbete.

Norra sjukvårdsregionen

Samordnare: Helen Abrahamsson

helen.abrahamsson@norrarf.se

Kommunikatör: Anneli Jernberg

anneli.jernberg@rvn.se

Sjukvårdsregion Mellansverige

Samordnare: Lena Burström

lena.burstrom@regionvastmanland.se

Kommunikatör: Anna Selberg

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Tillförordnad samordnare: Sofia Kialt

sofia.kialt@regionstockholm.se

Kommunikatör: Ann-Christine Berg

ann-christine.berg@regionstockholm.se

Västra sjukvårdsregionen

Samordnare: Peder Welin

peder.welin@vgregion.se

Kommunikatör: Mari Turos

mari.turos@vgregion.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnare: Susanne Yngvesson Strid

susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Kommunikatör: Conny Thålin

conny.thalin@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Samordnare: Anna Benemark

anna.benemark@skane.se

Kommunikatör: Charlotta Söderholm

charlotta.soderholm@skane.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård