Publicerad 10 augusti 2022

Sjukvårdsregionala programområden

Strukturen med nationella programområden (NPO) speglas i de sex sjukvårdsregionerna. Där finns samma struktur i form av sjukvårdsregionala programområden (RPO).

RPO:ernas huvudsakliga uppgift är att i samarbete med de regionala strukturerna:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverka med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

Mer information finns på sjukvårdsregionernas egna webbplatser:

RPO Norra sjukvårdsregionen

RPO Sjukvårdsregion Mellansverige

RPO Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

RPO Västra sjukvårdsregionen

RPO Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Södra sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård