Publicerad 25 maj 2023

Programområden och samverkansgrupper

Motorn i det nationella arbetet i systemet för kunskapsstyrning är dess programområden och samverkansgrupper.

Inom nationellt system för kunskapsstyrning finns 26 nationella programområden, uppdelade på diagnosområden. Varje programområde består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Nationella programområden

Inom systemet för kunskapsstyrning finns också sju nationella samverkansgrupper. Dessa är inte indelade i diagnosområden utan har övergripande uppdrag inom utveckling, analys, uppföljning och kvalitet.

Nationella samverkansgrupper

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.