Publicerad 4 februari 2022

Nationell stödfunktion

Vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns den nationella stödfunktionen för regioners system för kunskapsstyrning.

Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

  • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
  • säkra strukturens inre samverkan
  • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
  • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning
  • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
  • hantera processen för verksamhetsplan och budget
  • säkra SKR-representation där det bör eller ska finnas
  • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
  • ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård