Publicerad 4 februari 2022

Nationell redaktion för kunskapsstöd

Den nationella redaktionen stödjer nationella arbetsgrupper i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Alla grupper som arbetar med att ta fram vårdprogram, vårdriktlinje eller vårdförlopp ska få ett redaktionellt stöd.

Redaktionen ansvarar för redaktionella rutiner och riktlinjer, och koordinerar produktions- och förvaltningsarbete på nationell nivå. Redaktionen arbetar i nära samverkan med bland annat samverkansgruppen metoder för kunskapsstöd.

Redaktörer med dubbla kompetenser

Redaktionen består av medicinska redaktörer. Flera av dem har dubbla kompetenser; dels en bakgrund från vården, dels en utbildning inom bland annat journalistik, kommunikation eller språkvetenskap. Redaktörerna har goda kunskaper om målgrupper, språk, form och struktur.

Den nationella redaktionen finns hos Inera.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård