Publicerad 4 februari 2022

Nationella samverkansgrupper (NSG)

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna regionernas nationella, gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och arbeten.

Uppdrag ledamöter och ordförande NPO och NSG (PDF) Pdf, 22 kB.

Kunskapsstyrningens nationella samverkansgrupper (NSG)

Insatsområden

De nationella samverkansgrupperna har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden.

Insatsområden 2021

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård