Publicerad 4 februari 2022

Öppet forum

Öppet forum är ett sätt att inom systemet för kunskapsstyrning dela erfarenheter och lära av varandra i kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

Öppet forum riktar sig främst till ledamöter i programområden och samverkansgrupper, men är precis som namnet antyder öppet för alla som vill att ta del av erfarenheter av samverkan i kunskapsstyrningsfrågor.

Ett öppet forum är cirka 45 minuter långt med kapitelindelning så att den som tittar kan välja de delar som känns mest intressanta.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Strukturerad vårdinformation

Förbättringsarbete och patient- och närståendemedverkan

Primärvårdens roll i kunskapsstyrningsarbetet och kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Läkemedel och medicinteknik

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror

Strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Erfarenheter från NPO Psykisk hälsa

Stärkt uppföljning och analys

Nationella kvalitetsregister och Nationella programområden – hur gör vi störst nytta tillsammans?

Erfarenheter från Regionala cancercentrum i samverkan

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård