Publicerad 7 mars 2022

Verksamhetsplaner för 2022 godkända

De nationella programområdenas och samverkansgruppernas verksamhetsplaner för 2022 är nu godkända. Du hittar alla insatsområden på webben under respektive programområde.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård