Publicerad 11 januari 2022

Vårdprogram för levnadsvanor

Nu finns ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vanorna är alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.

Lars Jerdén

Lars Jerdén

– Vi har tillgång till kunskap om samtliga fyra områden inom levnadsvanor. Ändå når inte denna kunskap ut till alla patienter. Vi hoppas att det nya vårdprogrammet ska innebära ett lyft för arbetet ute i vården, säger Lars Jerdén, ordförande i den nationella arbetsgrupp som utarbetat programmet.

Målgruppen får vårdprogrammet är i första hand vårdpersonal som möter patienter, samt chefer i primär- och specialistvård. Sedan tidigare finns nationella riktlinjer från Socialstyrelsen som beskriver vad som bör göras, och det nya vårdprogrammet ger praktisk vägledning i hur det kan ske.

Vårdprogrammet innehåller bland annat avsnitt om barn och unga samt om riktade hälsosamtal. Vårdprogrammet förtydligar rekommendationerna för rök- och alkoholstopp före och efter operation. Det tar även upp nutrition och fysisk aktivitet inför operation.

Det finns en kortversion av den del av vårdprogrammet som handlar om matvanor. Under våren publiceras kortversioner av övriga levnadsvanor.

Vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård