Publicerad 14 juni 2022

Stärkt partnerskap mellan regioner och myndigheter

Myndigheter och Regioner i samverkan samarbetar i ett partnerskap sedan 2018 för att skapa en gemensam kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu ska det arbetet stärkas, bland annat med att göra en gemensam verksamhetsplanering. Även roller och ansvar mellan parterna ska förtydligas.

Uppföljning av samarbete

En uppföljning som har gjorts av partnerskapet visar att det finns en tydlig struktur och ett brett samarbete. De olika parterna har fått en ökad förståelse för varandras uppdrag och ser att det finns klara vinster med att undvika dubbelarbete. Parterna har behandlat aktuella och viktiga frågor på ett effektivt sätt. Övergripande samverkan har fungerat bra. Ett exempel på utvecklingsområde som kommer fram är att roller och mandat ytterligare behöver tydliggöras, till exempel vad myndigheter respektive Regioner i samverkan tar fram för olika typer av kunskapsstöd.

Fokus på roller och ansvar

Första åtgärden efter uppföljningen var att uppdatera styr- och ledningsdokument för partnerskapet. Fokus läggs på att tydliggöra roller och ansvar mellan parterna. Där ingår dialog kring prioriteringar av insatser och vem som gör vad. Det innebär fortsatt arbete med att utveckla en gemensam verksamhetsplanering.

Läs mer om partnerskapet och ladda ner styrdokumentet

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård