Publicerad 13 juni 2022

SKR rekommenderar fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.

SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om övergripande inriktning för fortsatt utveckling för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023–2027. Regionerna rekommenderas nu att ta egna beslut för att arbeta enligt inriktningen, med visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

Läs nyheten på skr.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård