Publicerad 1 februari 2022

Överenskommelser med staten för fortsatta satsningar i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit flera överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där ingår bland annat personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, patientsäkerhet och kvalitetsregister.

Den överenskommelse som framför allt gäller kunskapsstyrningens områden är ”Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022”. Där redovisas finansiering och inriktning för arbetet med patientsäkerhet, kvalitetsregister och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Även områdena Strama och Sällsynta hälsotillstånd ingår. Totalt uppgår överenskommelsen till 384 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 284 miljoner kronor.

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård på skr.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård