Publicerad 16 mars 2022

Ny riktlinje för behandling av narkolepsi

Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med störd sömnreglering. Det finns ingen botande behandling, vilket innebär att god symtomlindrande behandling är viktig. Den nya riktlinjen innehåller råd för behandling av narkolepsi inklusive en tydlig rekommendation för användning av nya läkemedel.

Jonas Lind

Jonas Lind

Det finns cirka 3 000 narkolepsipatienter i Sverige. Narkolepsi har flera symtom, till exempel uttalad dagtrötthet med ofrivilliga insomnanden, kataplexier (plötslig kraftlöshet i muskler), uppsplittrad nattsömn samt sömnparalyser (oförmåga att röra sig vid insomnande eller uppvaknande) och hallucinationer i samband med insomnande eller uppvaknande.

Nya läkemedel

Den farmakologiska behandlingen har tidigare bestått av vakenhetshöjande medicinering dagtid samt sömnreglerande och antidepressiv medicinering. De senare åren har två nya behandlingar introducerats: natriumoxybat och pitolisant. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har bedömt att ingen av dessa behandlingar uppfyller kraven för läkemedelsförmånen.

Det finns en mycket stor variation i tolkningen av vilka förhållanden som ska vara uppfyllda för undantag från TLV-beslutet i olika regioner.

– För att skapa en mer jämlik vård har vi tagit fram en riktlinje för teambaserad behandling av narkolepsi, inklusive en tydlig rekommendation för de nya läkemedlen, säger Jonas Lind, ordförande i den nationella arbetsgruppen för narkolepsi.

Individanpassning

Graden av dagsömnighet varierar mycket mellan olika individer och kan förändras över tid. Doseringen av vakenhetshöjande läkemedel och antal dostillfällen behöver därför individanpassas. En del patienter med lindrig narkolepsi medicinerar bara vid behov medan andra kan behöva flera doser per dag eller en kombination av olika preparat.

– Vi hoppas att riktlinjen kommer innebära ett bättre omhändertagande av personer med narkolepsi i hela landet, säger Jonas Lind.

Uppdraget

Uppdraget för den nationella arbetsgruppen var att ta fram ett beslutsstöd med följande överväganden:

  • Riktlinjer för grundläggande behandling med TLV-godkända läkemedel eller väletablerade läkemedel.
  • Riktlinjer för vårdgivare att ordinera natriumoxybat och pitolisant som undantag från TLV-beslutet.

Riktlinjen har tagits fram i samråd med den nationella arbetsgruppen för läkemedelsfrågor i kunskapsstöd (NAG LOK).

Riktlinjen för narkolepsi finns här:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning för riktlinjen finns här:

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård