Publicerad 5 oktober 2021

Nationellt kliniskt kunskapsstöd – en plattform under utveckling

Ungefär 350 rekommendationer utifrån tillstånd och diagnos är nu reviderade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationella arbetsgrupper har arbetat med översyn och uppdateringar sedan 2018.

Arbetet innebär att framför allt primärvården har tillgång till samma kunskapsstöd i hela landet. Regionerna kan komplettera det nationella innehållet med regionala tillägg. Det innebär att lokala anpassningar kan göras för till exempel ansvarsfördelning, läkemedel och remissrutiner. Några regioner använder så kallade API:er för att visa innehållet via egna system och kanaler. API står för Application Programme Interface, vilket bildar en teknisk bro mellan olika program.

Ny teknisk lösning under 2022

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och övrig specialiserad vård. Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. En ny teknisk lösning planeras under nästa år.

I den nya lösningen kan nationella programområden och deras arbetsgrupper sammanställa diagnos- och tillståndsspecifika rekommendationer för all sorts vård. Fokus blir patientens process, där utredning, behandling och uppföljning ska stödjas och hålla hög kvalitet. I det ingår arbetsprocesser och metoder för såväl evidens för värdering av kunskapsunderlag, som anpassningar till målgrupp och situation.

Mer om Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård