Publicerad 23 maj 2023

Kommuner och kunskapsstyrning i podden Nära vård

Hur kan kommuner jobba med att säkerställa en god och nära vård utifrån bästa möjliga kunskap och hur sker samverkan med regioner? Hör samtalet om det och mycket mer som rör omställningen till nära vård, där kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är ett av flera verktyg.

I ett avsnitt av podden Nära vård samtalar Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med Therese Börjesson från Kumla kommun och Cecilia Olsson från Mölndals stad. Dessutom deltar Charlotta Wilhelmsson som arbetar med kommunsamverkan vid SKR. Lyssna bland annat till hur de två kommunföreträdarna ser på kopplingen mellan kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och nära vård. De talar också om värdet av att bidra med det kommunala perspektivet i de kunskapsstöd som berör primärvård, eftersom kommunerna jobbar på primärvårdsnivå.

Både Therese och Cecilia har erfarenhet från arbete med systemet för kunskapsstyrning och ser fördelar av att utgå från gemensamma kunskapsstöd som bottnar i samverkan.

Podden Nära vård om kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.