Publicerad 4 februari 2022

Kunskapsstyrningens arbete med covid-19

Att hantera coronaviruset är prioriterat inom hälso- och sjukvården. Detta påverkar även arbetet med kunskapsstyrning, där regionerna anpassar arbetet för att möta de behov som uppstår. Det kan innebära ändringar i inplanerat arbete.

Kunskapsstyrningssystemet har byggts upp för att gemensamt i landet kunna hantera olika frågor och behov. Det fungerar även som nätverk och kan vara viktigt för kontakter och informationsutbyte i nuläget.

Rekommendationer vid covid-19

Många aktörer arbetar med att ta fram olika kunskapsstöd, rutiner och rekommendationer för behandling i samband med covid-19. Regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom rekommendationerna som används i vården. För att skapa tydlighet i vad som gäller och undvika dubbelarbete gäller följande för rekommendationer och liknande som kommer från andra aktörer än myndigheterna:

  • Rekommendationer syftande till att skydda personal ska, för att kunna tillmätas betydelse i vården, ha regionerna som avsändare och vara avstämda med ansvariga för vårdhygien inom regionerna.
  • Rekommendationer syftande till att bedriva god vård ska vara avstämda med våra nationella programområden för att regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom att de används i vården.
  • Riktlinjer som inte uppfyller ovanstående betraktas som allmänna bidrag till kunskapsutvecklingen i samhället.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård