6 december 2022 kl. 12.00-12.45

Vårdförlopp palliativ vård

Webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård.

Anmäl dig

Innehåll

Genomgång av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård.

Målgrupp

Medarbetare och chefer i hälso- och sjukvård samt i kommunal vård som vårdar patienter med livshotande sjukdomar och med intresse för palliativ vård.

Medverkande

  • Ursula Scheibling, ordförande i nationell arbetsgrupp palliativ vård
  • Henrik Ångström, ledamot i nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård

Skicka gärna in frågor i förväg till kontaktpersonen nedan. Delar av webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.

Läs vidare

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Sari Puttonen

sari.puttonen@regionvastmanland.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR